оферти на седмицата: Поне 25% отстъпка за всичко* >

Общи условия

Идентичност

Име: Lamp en Licht Online B.V., действащ под името "lampiisvetlina.bg"
Фирмен адрес: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Netherlands
имейл:
Регистрационен номер в Търговско-промишлената камара: 67722415
ДДС №: NL857149039B01

 

Цени и информация

Всички изброени цени са с включен ДДС и могат да са предмет на очевидни програмни и технически грешки. Не носим отговорност за (цветови) вариации, дължащи се на качеството на екрана. Цените не включват транспортните разходи. Ако се начисляват транспортни разходи, това ще бъде посочено ясно и точно преди сключването на споразумението.

 

Изпълнение на споразумението

Преди споразумението да бъде сключено, информацията ще бъде публикувана на уебсайта, където ясно се описва начинът и срокът, в който поръчката ще бъде доставена. Поръчките при всички случаи ще бъдат доставени в рамките на 30 дни. Ако определени стоки не могат да бъдат доставени (навреме), ще бъдеш информиран за това. В такъв случай можеш или да се съгласиш с новата дата на доставка или предложената алтернатива, или да прекратиш споразумението безплатно. Запазваме си правото да не доставяме до определени места или определени региони, ако транспортът трябва да се извърши по море, което води до значителни транспортни разходи.

 

Право на отказ

Имаш право да анулираш този договор в рамките на 30 дни без да посочваш причина. Периодът на анулиране ще изтече след 30 дни от деня, в който ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, придобиете физическото притежание на последната стока.

За да упражниш правото си на анулиране, трябва да ни информираш за решението си да анулираш настоящия договор чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можеш да използваш приложения образец на формуляра за анулиране, но той не е задължителен.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Netherlands
[email protected]


За да спазиш крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратиш уведомлението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за анулиране.

 

Последици от отказа

В случай на отказ от този договор, ние ще възстановим всички получени от теб плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които възникват, ако си избрал вид доставка, различен от най-евтиния, предлаган от нас), без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението ти за отказ от този договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано за първоначалната транзакция, освен ако изрично не си договорил друго; във всеки случай няма да се налага да правиш никакви разходи във връзка с това възстановяване. Можем да задържим възстановяването, докато не получим обратно стоките или не представиш доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Ще трябва да ни изпратиш обратно стоките или да ни ги предадеш без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 30 дни от деня, в който ни съобщиш за отказа си от този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратиш обратно стоките преди изтичането на периода от 30 дни. Ще трябва да заплатиш преките разходи за връщане на стоките. Потребителят е отговорен само за намаляването на стойността на стоките в резултат на обработка, различна от тази, необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

 

Плащане

Плащането трябва да се извърши, като се използва начинът на плащане, посочен по време на процеса на поръчка и, когато е приложимо, на уебсайта. Ако не изпълниш задължението за плащане, ще те информираме за това и ще ти дадем още 14 дни, за да изпълниш задължението за плащане. Ако не платиш в рамките на този 14-дневен срок, ще дължиш законна лихва върху дължимата сума и ние ще имаме право да начислим всички направени извънсъдебни разходи по събирането.

Lamp en Licht Online B.V (Търговска камара 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Kholandiya)

 

Гаранция и съответствие

Когато поръчваш от нас, имаш право на законова гаранция. Ние гарантираме, че стоките отговарят на посочените спецификации и на изискванията за качество, които може да очаквате.

 

Жалби

Ако имаш жалба, моля, уведоми ни възможно най-бързо (виж данните за контакт по-горе). Ще обработим жалбата ти възможно най-бързо и ще получиш индивидуален отговор в рамките на 14 дни. Ако не си доволен от начина, по който е обработено оплакването ти, можеш да я изпратиш и до Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Окончателни разпоредби

Споразумението е предмет на нидерландското право. Този избор на право не засяга защитата, от която се ползваш съгласно задължителното право по местопребиваване. Доколкото задължителният закон не предвижда друго, всички спорове, произтичащи от споразумението с теб, ще бъдат предадени на компетентния нидерландски съд на областта, в която се намира нашето седалище.